Roll Of Honours

PGDM Programme

Winners of the TSM Loyal Textile Mills Limited Gold Medal

YearName
2013 G.Vinoth Kumar
2014 R.Sriram
2015  I.Ananthi

MBA programme

Winners of the TSM Loyal Textile Mills Limited Gold Medal

YearName
1999 J.Sujaritha
2000 K.Padmanabhan
2001 P.K.Jayakhanthan
2002 S.Bharathy
2003 Sheba Philip
2004 Divya Rathanlal
2005 Benitta em theodori
2006 RM. Nithya
2007 Benazir s suraz
2008 S. Alagammai
2009 Visalakshi kalairaj
2010 M. Aushwinee
2011 M. Prasad
2012 B.S.K. Sriram
2013 C.T.S. Saminathan
2014 S. Sornamuki
2015 B. Yohini

Distinguished Alumnus Award

YearNameProgrammeClass
2013 S.V. Sriram MBA 1988
Prakash vel 1990
M. Senthil Kumar 1991
Anand Selvakesari 1991
Ajith Raj Nair 1993
K. Nagaraj 1996
2015 M. Jayakumar MBA(PT) 1982
2015 V. Ananthanarayanan MBA 1997

/*
*/